Nieuwbouw, Beheer & Onderhoud

Nieuwbouw, Renovatie, Beheer en Onderhoud - Project Management

Groenewegen A&P heeft veel ervaring met het leiden van nieuwbouw projecten als Project Manager, gespecialiseerd in hoogwaardig technische installaties. Zie ook de Referentie pagina.

 

Tijdens de nieuwbouw kan de verantwoordelijkheid worden genomen een MJOB/MJOP (Meer Jaren Onderhoud Budget en -Planning) te maken en direct door te gaan, via de garantieperiode, naar gestructureerd en transparant beheer en onderhoud. Een goed MJOB/P is bedoelt om lange termijn kosten beheersbaar en voorspelbaar te maken. Ook worden investeringen (CAPEX=Capital Expenditures) inzichtelijk gemaakt.

Geen verassingen meer in kwalitatief goed Beheer & Onderhoud uitgevoerd door
Groenewegen A&P! Zie voor een download van de NL-SfB-codering, de Downloads pagina.

Deel van een MJOB-MJOP, gebaseerd op de NL-SfB-codering

Aanbestedingen en implementaties:  Openbaar of onderhands - Europees (ARW2016) of UAV-gc

Aanbestedingen en implementaties van technische onderhoudscontracten. UAV-gc of ARW2016 (Europese Aanbesteding), Groenewegen A&P heeft veel ervaring met het uitvoeren en/of begeleiden en implementeren van complexe aanbestedingen. Met vele stakeholders zoals de overheid, universiteiten, provincies maar ook met semi-overheid organisaties zoals nutsbedrijven, zorginstellingen, musea, onderwijsstichtingen enz. Zie ook de Referentie-pagina.

Na aanbesteding dient het contract geïmplementeerd te worden, m.a.w. de leveranciers dienen te (gaan) doen wat ze tijdens de aanbesteding hebben beloofd en waarop ze de aanbesteding hebben gewonnen. Daar zit nogal eens een 'gaatje' tussen, interpretatieverschil zou je kunnen zeggen. Toch moet het einddoel zijn de service en diensten die de klant verwacht.

Bovenstaande geeft weer wat de moeilijkheid is bij intermenselijke communicatie. Professionals denken dat dat het moeilijkste is wat er is.

Groenewegen Asset & Project Management is hierin professioneel ontwikkelt en heeft daar ervaring in op gedaan in tal van aan bestedingen en contract-implementaties.

Wij maken gebruik van een Risicoregister in combinatie met Omniplan, een software programma ontwikkelt voor Apple die het makkelijk maakt een WBS te maken, een Work Breakdown Structure vast te leggen. In het kort: wat moet er gebeuren zodat de klant dat krijgt wat hij heeft aanbesteedt en waar zitten daar de op te lossen (mitigeren) risico's. Die twee documenten vormen de dagelijkse agenda tijdens de implementatie-tijd. Succes verzekerd!

 

Onderstaand een voorbeeld van een WBS in de vorm van een GANT-diagram. Ook kosten van resources (FTE's) kunnen daarin verwerkt worden, zowel in beschikbare tijd als in kosten.