Contract Management

Contractmanagement: analyse, beoordeling en advies.

Groenewegen A&P heeft een ABA-tool© ontwikkeld. Binnen tien uur wordt uw lopende technische onderhoud contract geanalyseerd, beoordeelt en krijgt u een advies hoe de contracten te verbeteren en transparanter te maken.

 

Veel van die contracten zijn zgn. Inspannings-contracten, contracten waarin de opdrachtgever nauwkeurig probeert vast te leggen wat de leverancier, installateur of aannemer, precies moet doen. Dat is nooit helemaal dekkend en vaak worden belangrijke details daarin vergeten, waarvan later blijkt dat ze veel geld kosten.

Vaak wordt veel geld uitgegeven aan onderhoudscontracten en u kunt, als opdrachtgever, er maar moeilijk achter komen waar dat geld aan wordt besteed. Wat is het effect op de status van uw installaties?  U heeft nog veel uitval (storingen en defecten) en u vraagt zich af: is het dan wel goed dat ik altijd maar facturen moet betalen? Nee, natuurlijk niet! Maar wat kan ik dan doen?

Groenewegen A&P zal een adequate oplossing uitwerken en hoogstwaarschijnlijk bent u op termijn veel goedkoper uit.

De mogelijkheid om te verbeteren en onnodige kosten te besparen. Daar gaat het om!

Werkwijze

Wij zijn voor Prestatie-Contracten. Waarom? In tegenstelling tot Inspannings-Contracten ligt daarbij de verantwoordelijkheid voor het resultaat van het contract bij díe partij, die het meest terzake kundig is. Voorbeeld: Een (SCIOS-gecertificeerde) installateur is de beste en meest kundige partij om het technisch onderhoud van de technische assets voor zijn rekening te nemen. Dus zeggen we dat ook tegen hem en hij krijgt de verantwoordelijkheid én vrijheid om het onderhoud zo in te richten dat de beschikbaarheid maximaal is van het vastgoed en de technische installaties, bijvoorbeeld 98% of tenminste 6 dagen per week.

Dat leggen we dan ook vast in prestatie-indicatoren, de zgn KPI's. Natuurlijk moet de installateur dan wel op een transparante en begrijpelijke manier rapporteren, bovendien willen we een risicoanalyse hebben: bijvoorbeeld wat gebeurt er wanneer we groot vervangingsonderhoud uitstellen? Daar gebruiken we een format voor gebaseerd op FMEA of FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis). FMEA is dus vooral een tool om systematisch probleemoorzaken en gevolgen op te sporen.

 

Het Prestatie-Contract bestaat, buiten secundaire voorwaarden, uit de omschrijving van:

- Preventief Onderhoud --> een vaste aanneemsom incl. klein vervangingsonderhoud, die slechts jaarlijks verhoogd wordt met het prijsindexcijfer.

- Correctief Onderhoud --> storingen en defecten, die zijn afgekocht tot een bepaald bedrag, bijv. €500 of €1000. Daarenboven wordt afgerekend tegen een vaststaand tarief.

- Projecten of Buiten Contractueel Werk (BCW) --> < €5000 marktconform offreren, daarboven 2 of 3 offertes aanvragen.

 

Verlenging van de economische levensduur van assets door kwalitatief goed Preventief Onderhoud te laten uitvoeren.

Zodoende worden de kosten in de hand gehouden en kunt u, op basis van een Meer Jaren Onderhoud Plan en - Budget (MJOP/B), de kosten tenminste vijf jaar vooruit prognotiseren!

Groenewegen Asset & Project Management kan u daarmee helpen, deels of volledig, in ieder geval op maat en naar uw wens.

 

Laat ons weten wat u wilt: info@gertgroenewegen.com of www.gertgroenewegen.com/contact.